Kemikal na nagdudulot ng breast cancer, tinukoy

Molecule ChemistryTINUKOY sa isang pag-aaral kung anu-ano ang nagdudulot ng breast cancer sa kababaihan. Sinabi ng US researchers noong Lunes, na araw-araw ay may naglilitawang dahilan sa pagkakaroon ng breast cancer.
Ang peer-reviewed journal na Environment Health Perspectives ay nagbigay ng halos 17 kemikal na dapat iwasan. Ang nasabing pag-aaral ay naglathala rin ng mga paraan kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng breast cancer. Dito malalaman kung anu-ano ang kemikal na mapanganib sa kababaihan.
Kabilang sa mga tinukoy ang gasoline, diesel, flame retardants, stain-resistant textiles, paint removers at disinfection lalo na sa mga produktong pang-inumin. Nakukuha sa kapaligiran ang mammary carcinogens sa pamamagitan ng benzene at butadiene na nanggagaling sa usok ng mga sasakyan, lawn equipment, tobacco smoke at charred food.
Ilan sa ikinababahala ang paglilinis ng mga solvent tulad ng methylene chloride, pharmaceuticals na ginagamit sa hormone replacement therapy, flame retardants, kemikal sa stain-resistant textiles, non-stick coatings at styrene na nakukuha sa usok ng tabako na ginagamit sa paggawa ng styrofoam, sabi sa pag-aaral. Maaari ring makuha ang tinatawag na carcinogens sa mga inuming tubig.
“The study provides a road map for breast cancer prevention by identifying high-priority chemicals that women are most commonly exposed to and demonstrates how to measure exposure,” sabi ng study author na si Ruthann Rudel, research director ng Silent Spring Institute.
“This information will guide efforts to reduce exposure to chemicals linked to breast cancer, and help researchers study how women are being affected,” dagdag pa niya. Continue reading