« Ang Katoliko Iglesia ay nawawala ang labanan ng pagpipigil sa pagbubuntis

philippines-condom

Bookmark the permalink.

Leave a Reply